Argenta Consult - Consultancy voor uw organisatie, directie, uw team of uzelf

disclaimer/aansprakelijkheidsuitsluiting

Bij het vervaardigen van de website is de grootst mogelijke zorg betracht. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Argenta Consult draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar op deze site en aan haar gelinkte sites wordt verwezen.

Door u geconstateerde onvolledigheden en/of fouten kunt u richten aan margriet@argentaconsult.nl