Argenta Consult - Consultancy voor uw organisatie, directie, uw team of uzelf

4 december Communikader deel 2


Redenen waarom er vaak geen communikader is

Vorige keer schreef ik over het Communikader.  Een compact document met basisregels en afspraken als leidraad voor de samenwerking en onderlinge communicatie in een team, inclusief de implementatie ervan. Het verhaal sloeg goed aan en de afgelopen twee weken spraken verschillende ondernemers naar mij uit, dat zij het nut ervan onderschreven. Maar… dat ze zelf niet zoiets hebben. Hoe komt dat, heb ik hen gevraagd. De antwoorden die ik tot nu toe heb verzameld vat ik  hieronder samen:

  1. Het is geleidelijk gegroeid van 1 persoon naar 8 en we hebben het te druk met het werk dat op ons bordje ligt.
  2. Ik vind het zo raar dat ik volwassen mensen moet gaan voorschrijven hoe ze hun werk goed moeten doen.
  3. Stel, dat ik zo’n kader maak en ‘ze’ houden zich er niet aan, dan is wel heel duidelijk dat ik geen gezag heb.
  4. Wat moet er dan in staan?
  5. Ik heb zelf een grote hekel aan regels. Daarom ben ik voor mijzelf begonnen.
  6. Ik ben er altijd van uitgegaan dat iedereen hetzelfde denkt als ik.

Brug

Deze opmerkingen helpen mij weer bij het zo concreet mogelijk maken van mijn aanbod om het document op te stellen. Ik zal er voor moeten zorgen dat de afspraken die erin komen logisch verbonden zijn met de bestaansreden van het bedrijf en met de gekozen onderliggende waarden, doelen en strategie. Hoe mooi zou het zijn als ik de ondernemer of teamleider ook kan helpen bij het formuleren hiervan, als blijkt dat hij of zij dat zelf nog niet voldoende heeft gedaan? Zo wordt en blijft het Communikader een levend document. Het is de brug die ervoor zorgt dat beleid en uitvoering elkaar wakker houden.