Argenta Consult - Consultancy voor uw organisatie, directie, uw team of uzelf

19 juni Accepteren


Laatst hoorde ik twee mensen praten over ‘accepteren’. De ene persoon zei: “ik heb inmiddels wel mijn handicap geaccepteerd.” Pal kwam de reactie van de gesprekspartner: “Nóóit! Een handicap kun je nooit accepteren. Je kunt hooguit leren ermee óm te gaan.” Waarop persoon a. mompelde: “Dat bedoel ik toch. Ik zeg niet dat ik er blij mee ben.”

Het is een heikel woord, accepteren. Het heeft iets dubbels. Dat blijkt ook uit de officiële omschrijving. Enerzijds betekent het: dulden, aanvaarden, ermee omgaan. Anderzijds staan graag ontvangen en er blij van worden als synoniem genoteerd. En dat zijn twee nogal verschillende belevingen. Ik heb het niet nagevraagd, maar vermoed, dat beide personen in het gesprek hetzelfde bedoelden: het is vervelend, het belemmert me in mijn vrijheid. Ik zou er nooit voor gekozen hebben en geloof me, er blijven momenten waarop ik het hartgrondig verwens, want wennen doet het nooit. Maar het is ’n feit dat ik niet kan veranderen. Ik richt me liever op wat er wèl mogelijk is.

Mijn persoonlijke ervaring is, dat accepteren in deze betekenis, vrijheid geeft om iets nieuws te creëren. Dat hoeft niet makkelijk te zijn, maar er kan dan toch meer dan je eerst voor mogelijk hield.

Dit blog is een pleidooi voor accepteren als: niet (meer) vechten tegen wat er is en wat je niet kunt laten verdwijnen. En om dit basis te laten zijn om te bouwen wat je wilt en ook kùnt realiseren, al is dat geen eenvoudige klus. Als jij dat wilt gaan uitproberen, of als je al begonnen bent, maar toch vastloopt, laat mij je dan helpen met leggen van jouw volgende steen.

Margriet

juni 2015