Argenta Consult - Consultancy voor uw organisatie, directie, uw team of uzelf

Als je werkt met mij, Margriet van Kampenhout, maak je dingen die ingewikkeld zijn geworden weer simpel. Pas als je onderscheid kunt maken tussen wat ècht ingewikkeld is en wat jij en/of de ander onnodig ingewikkeld heeft gemaakt, ga je dingen oplossen of kun je accepteren wat niet is te veranderen.

Who works with me makes complicated things simple again.

Argenta Consult: de Kracht van de Keuze

The power of choice

Anders kijken, anders kiezen.

Op zakelijk gebied coach ik individuen op persoonlijk ondernemerschap en teams op succesvol samenwerken. meer info

Resultaat: Je wordt vrijer, succesvoller in je keuzes en rustiger in je hoofd. Daardoor bereik je meer resultaten. En meer mensen, want je praat minder langs hen heen.

Ik breng met directies van bedrijven de besluitvorming in overeenstemming met de manier waarop wordt samengewerkt en gecommuniceerd. Bij familiebedrijven is extra aandacht voor de wisselwerking tussen de generaties:  Op één lijn in je bedrijf.

In 2018 verzorg ik de workshop “communiceren voor inhoudelijke en technische specialisten

On request, I coach, train teams and individuals in English.

 

Zilverweb: de Kracht van de Beperking

The power of limitation as in disability

Makkelijker samen leven met een beperking. meer info

Waar een fysieke beperking in het spel is, coach ik mensen op hun keuze- en dialoogvaardigheden.

Opbrengst: Je gaat meer uit van wie je bent en niet vanuit de beperking die je hebt. Daardoor maak je meer mogelijk dan je eerst dacht. En bouw je de brug naar de ander die ook op zoek is naar zijn rol in jullie persoonlijke en/of professionele relatie

en

ben ik bestuurslid geworden van de stichting Wij Staan Op!

werk ik, via Disability Studies in Nederland, weer mee aan de Leergang Inclusief Ondernemen van De Normaalste Zaak.